Període classes 2019-2020

CLASSES REGULARS SETMANALS:

De 2 hores de duració. Cada alumne fa el seu propi projecte amb independència del nivell que tingui  i guiat per la professora.

Els grups son de 6-7 persones màxim.   Les classes comencen la 3ªsetmana de Setembre, tot i que si alguna persona es vol incorporar en qualsevol moment podrà fer-ho sempre que hi hagi plaça, ja que el ritme del treball o projecte el marca ella mateixa.

Els preus de las classes es cobren en forma de quota. Aquesta pot ser mensual (45€) o trimestral (120€)El primer cop es farà efectiva en el moment de la reserva de plaça i posteriorment es pagarà el primer dia de cada mes o trimestre.  

 

ASSISTÈNCIA A CLASSE (PER HORES):

Per aquelles persones que no poden garantir una assistència regular, s'ofereix una modalitat consistent en un carnet de 10 hores a un preu de 70€ que poden anar consumint a la seva conveniència dins dels horaris dels grups establerts, concertant però prèviament l'assistència,  per tal de garantir l'espai i atenció adequada.

Distribució dels grups a partir 16 de Setembre

CALENDARI

Contacteu amb nosaltres per veure disponibilitat de places al telèfon 931571153, passant per la botiga, o mitjançant e-mail a lakuloma@gmail.com.

 

 

 

  • Facebook
  • Icono social Instagram

Laku-Loma 2013